Hvordan mestrer du stresset ditt?

Stresset mann som støtter ansiktet i hendene

Stress er en påkjenning på kroppen eller sinnet og hvordan kroppen eller sinnet takler den påkjenningen. Stress kan være positivet eller negativt. Positivt i form av trening eller en utfordring som gjør oss sterkere.

Blir påkjenningene for stor eller for ofte, vil stresset ikke lenger være positivt, men negativ.

Idag har vi generelt for mye stress i hverdagen, og dette blir da negativt. Blir stresset for stort eller varer for lenge, vil det påvirke nervesystemet vårt, og vi vil gå inn in en fight eller flight reaksjon.

Denne reaksjonen er beregnet på en akutt fare hvor vi må mobilisere masse energi for å reagere.

Problemet idag er at vi har en kronisk stress hele tiden. Dette har negative konsekvenser for kroppen vår og kan føre til fysiske eller psykiske lidelser.

Nyere forskning viser at 95% av alle sykdommer er stress relatert (Dr. Bruce Lipton).

Det er sikkert mange som har lagt merke til at hvis man stresser mye i en periode og står på, blir man syk når man endelig kan slappe av. Det er ikke slik at men var frisk til man slappet av, man var syk før man slappet av. Man merket det bare ikke. Da man var stresset ble ikke sykdommen prioritert,

Når man er i fight eller flight prioriterer kroppen kortsiktig mestring og ikke langsiktig fiksing.

Derfor er det veldig viktig  at man lærer å mestre stresset sitt.

Trening er veldig bra for da får man brukt den energien som stresset har bygd opp. Avkobling, meditasjon og sette av tid til sin egen helse er også viktig, slik at kroppen kan resette seg selv og være klar for nye utfordringer

Hvordan mestrer du stresset ditt?